De armoede van geld


Ons huidige geldsysteem is het armste systeem dat onze wereld kent. Het verdeelt, schept ongelijkheid en concurrentievermogen. Het stimuleert individualisme terwijl samenhorigheid verloren gaat. Het creëert angst, manipulatie, leugens en bedrog. Het bedrag van de transacties wordt het doel (hoe meer, hoe beter) terwijl de interactie tussen mensen die elkaar kunnen versterken, verloren gaat in een idee van valse rijkdom en veiligheid. Zelfs als er veel cijfers op onze digitale bankrekening staan, is er meestal nog steeds het gevoel niet goed genoeg te zijn. We geloven dat rijkdom ons gelukkig maakt, dus we proberen nog harder. En tegelijkertijd zijn we allemaal op zoek naar één ding: liefde, waardering, samenhorigheid en gelijkheid. We verlangen ernaar elkaar te ontmoeten op een plek waar dit allemaal niet uitmaakt. Een plek waar in ieders basisbehoeften wordt voorzien en de vraag: "Hoe kunnen we het beste van onszelf delen en een gunstige plek creëren voor alle betrokkenen, inclusief de natuur?" ontstaat. Dus hoe kunnen we dit verlangen in daden omzetten en de visie vormgeven die we echt willen zien? Leven door schenking op basis van waardering opent een nieuwe mogelijkheid. Het begint vanuit een ander gezichtspunt. We komen samen om samen iets te creëren. We geven om wat de ander nodig heeft. We geven om de waarde van de andere aanbiedingen. We ontmoeten elkaar als gelijken en besluiten om met elkaar om te gaan, waardoor we beiden tot bloei komen. De ontmoeting en interactie is het meest waardevolle. In plaats van een lege uitwisseling gaan we terug naar de kernintentie van verbinding. We tillen elkaar op en stimuleren elkaars creativiteit. Dit proces vraagt ​​om open communicatie, transparantie, grenzen. Het is totaal anders. In deze dans van waardering wisselen we uit in een vorm die we afspreken. Geld kan nuttig zijn, het kan zelfs opliftend werken. Als het niet langer het doel is, maar één van de manieren om je waardering te tonen.

7 keer bekeken
In Line With Nature vzw

9660 Elst (Brakel)

Belgium

BTW: BE 0749.496.927

IBAN: NL06 BUNQ 2043 8363 23

BIC: BUNQNL2A

© 2020 In Line With Nature vzw

Made with love by Revolutionary Design

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon